NIEUWS
BRIEF

Zondag 17 november- zaterdag 30 november
Liturgische kleur groen

KERKDIENSTEN...

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen...

 


UIT DE PASTORIE...

Vraag gerust om een reisgenoot!
De (zittende of net afgetreden) pastorale ouderlingen en ik zijn druk bezig met de inventarisatie wie een reisgenoot willen worden en wie er een zouden willen krijgen. Er worden heel wat telefoontjes gepleegd en we zijn nog niet klaar. Maar de eerste resultaten zijn heel bemoedigend. Wat is er veel betrokkenheid in de gemeente! Eerlijk gezegd vroegen we ons van te voren af of we wel voldoende reisgenoten zouden kunnen vinden. Maar dat blijkt geen probleem te zijn. Nu is er juist aanleiding om jullie aan te moedigen: Vraag gerust om een reisgenoot! Mijn indruk is dat veel mensen dat uit bescheidenheid niet hebben gedaan: “er zijn anderen die het vast veel harder nodig hebben dan ik”. Maar zo hoeft er echt niet gedacht te worden. Er zijn genoeg gemeenteleden die het fijn vinden om iets voor een Thomaskerkgenoot te kunnen betekenen. Het gaat om mannen en vrouwen van verschillende leeftijden. Dat maakt het gemakkelijker om een goede ‘match’ te vinden. Kom er ook gerust op terug als u eerder ‘nee’ heeft gezegd, maar het in uw hart toch wel fijn zou vinden dat er iemand is die regelmatig naar u omkijkt.

Samen kerk
Het extra gemeenteberaad en de publicaties over veranderingen in bestuur en pastoraat hebben veel weerklank gevonden. Vanuit de gemeente kwam het idee om de kerkgangers welkom te laten heten door gastvrouwen en -heren. Daar hebben zich meer dan tien mensen voor gemeld. Vanaf 1 december staan ze bij toerbeurt aan de ingang van de Thomaskerk. Ook de vraag om extra collectanten is niet onbeantwoord gebleven.

Ds. Freek Schipper


LEVEN IS MEELEVEN...

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA...

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nlNieuwsbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: nieuwsbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Nieuwsbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale nieuwsbrief!!!