NIEUWS
BRIEF

Zondag 22 september- zaterdag 5 oktober
Liturgische kleur groen

KERKDIENSTEN...

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen...

 


STARTZONDAG 22 SEPTEMBER...

De Startzondag op 22 september begint met een vrolijke kerkdienst waar Waisisi en Marien Stouten muzikale bijdragen leveren. In de kerkzaal vertellen de foto’s van kerkgangers die de afgelopen zondagen zijn gemaakt, wat het thema is: ‘Je bent in beeld.’ We oefenen in een manier van kijken naar de ander en onszelf die anders is dan hoe bewakingscamera’s en selfies ons vastleggen. We zien elkaar aan als mede-beelddragers van God. Er wordt gelezen over de schepping van de mens als Gods gelijkenis en over Jezus die in mensen het oorspronkelijke beeld weer aan het licht brengt.
Voor het gesprek met de kinderen wordt gebruik gemaakt van de beamer. De projectie is vanaf de gaanderij niet overal goed te zien. Wie daar hun vaste plekje hebben, kunnen misschien beter – net als bij een Avondmaalsviering – beneden gaan zitten.

Na de dienst is er eerst iets lekkers te eten en te drinken. Daarna kan er gekozen worden uit allerlei activiteiten:

  • Kinderen – plastic in beeld Mensen maken de schepping lelijk met hun plastic afval. Kunnen we er ook een mooier beeld van scheppen?
  • Jongeren – de ander in beeld We dagen jullie uit om jezelf en anderen in beeld te krijgen op een originele manier. Je wordt Zierikzee in gestuurd met leuke opdrachten.
  • Handlettering – meer dan kalligraferen Theresia Koelewijn begeleidt deze workshop waarin het om nog iets anders gaat dan om mooie letters. Na het oefenen wordt er een bijbeltekst op groot formaat in beeld gebracht.
  • Over de streep – stel je beeld bij Hoe goed kennen we elkaar? We komen letterlijk in beweging bij persoonlijke stellingen. Zo stellen we het beeld bij dat de ander van ons heeft.
  • Muziek laat je beter kijken Muziek prikkelt niet alleen ons gehoor maar ook onze verbeelding. Onder leiding van Marien Stouten gaan we vóór ons zien wat we zingen.
  • Fotopuzzeltocht – beelden van de binnenstad We lopen er vaak aan voorbij, maar in de straten rond de Thomaskerk zijn allerlei grappige dingen te zien. Raadselachtige vragen en detailfoto’s zorgen dat we er oog voor krijgen.

Om 12.45 uur worden er in de kerkzaal een paar van de resultaten van de workshops gepresenteerd. Daarna openen we de maaltijd. Die duurt tot ongeveer 13.30 uur.


ZONDAG 29 SEPTEMBER, BEVESTIGING AMBTSDRAGERS...

Op zondag 29 september wordt Anja van Iwaarden bevestigd in het ambt van diaken. Peggy Schakel, Marijke Babijn en Leanne Lodders treden af als ouderling, Ria Schoof als diaken en Wieske van Bleek als jeugddiaken. Het Thomaskoor verleent medewerking aan de dienst. De lezing uit Exodus 3 is in dialoogvorm. Mozes wordt door God geroepen. Hij wordt benaderd voor een bijzondere opdracht, maar gaat met God in discussie. God doet een beroep op elk van ons. Met het oog waarop hij dat doet, verschilt van mens tot mens. Als God denkt dat je het kunt maar jijzelf nog niet, moet je misschien het beeld bijstellen dat je hebt van de taak en van jezelf. Hij ziet niet voor niets iets in je.


UIT DE PASTORIE...

Consulentschap
Op 3 november neemt ds. Piet de Graaf afscheid van de Gasthuiskerk, omdat hij met emeritaat gaat. Blij verrast was ik, toen me door de kerkenraad van de Gasthuiskerk werd gevraagd of ik dan consulent van de gemeente wil worden. Een prachtig teken van de goede verstandhouding tussen onze beide gemeenten die de laatste jaren alleen maar beter is geworden. In het kerkblad ‘Achter de Beuze’ wordt verteld wat het consulentschap inhoudt: “Zodra een gemeente vacant is speelt de consulent een belangrijke rol als adviseur van de kerkenraad en begeleider van het beroepingswerk. In de kerkorde staan de taken van de consulent duidelijk omschreven. De consulent begeleidt het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en moderamen een adviserende stem. We zijn blij dat ds. Schipper bereid is om dat te doen. Het onderstreept de goede contacten die we hebben met de Thomaskerk.”

Ds. Freek Schipper


BIJBELQUIZ 2019...

De jaarlijkse eilandelijke Bijbelquiz wordt in 2019 georganiseerd door de Thomaskerk in Zierikzee. Deze quiz is samengesteld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond. Door de quiz ga je met andere ogen kijken naar sommige Bijbelverhalen. Zelfs in bekende verhalen ontdek je nieuwe dingen. En misschien geldt dat ook voor het kijken naar mensen.
Het meedoen aan een Bijbelquiz werkt samenbindend. Mensen uit verschillende kerken (of helemaal geen kerk) ontmoeten elkaar in een ontspannen en informele sfeer. Het thema van Bijbelzondag 2019, dat misschien ook in de Bijbelquiz naar voren zal komen, is "Ik wens jou…..".

Iedereen is welkom op vrijdagavond 25 oktober in de Thomaskerk, St. Domusstraat 35 in Zierikzee. De avond begint om 19.30 uur met koffie en thee, waarna de quiz begint om 20.00 uur. Na een korte pauze worden de antwoorden gezamenlijk nagekeken en volgt de uitslag. Het winnende team ontvangt de wisseltrofee. Aanmelden kan tot vrijdag 11 oktober als team met 4 personen of individueel. Eventueel kunnen teams ter plekke worden gevormd. Aanmelden bij de contactpersoon Piet Kakebeke, mail pjkakebeke@zeelandnet.nl of telefonisch 0111-416389.


LEVEN IS MEELEVEN...

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA...

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nlNieuwsbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: nieuwsbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Nieuwsbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale nieuwsbrief!!!